سفارش تبلیغ
صبا ویژن
       
 

اها بگو

اهنگ بسیار زیبا اها بگو به زبان گیلکی گوش بدید حتما

http://dl.3sotdownload.com/dl/91/10/Gilaki%20-%20Aha%20Bogo.mp3        
 

شروع

شروع بکار میکنم با این بیت خیام که خیلی خیلی زیباست

**********

    شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی

                                                  هر لحظه به پای دگری پا بستی

 

   گفتا که هر آنچه می نمایی هستم

                                                 آیا تو به آنچه مینمایی هســتی ؟

 

**********